Benvinguts! / ¡Bienvenidos! / Welcome!

Et donem la benvinguda a la web de la nostra productora i promotora. En aquesta pàgina, et donarem a conèixer, amb tot luxe de detalls, els productes i serveis que posem a la teva disposició, així com també tindràs la possibilitat de contactar amb nosaltres per resoldre els dubtes que tinguis, i conèixer-nos millor. Treballem durament per oferir-te el millor servei, ja que ens donen suport molts anys d'experiència en el sector.

És la nostra voluntat oferir tant als nostres clients externs, com als nostres clients interns (el personal), les màximes garanties de qualitat tant en el servei que oferim, com a l'estat i innovació dels nostres materials i les condicions laborals dels nostres treballadors, intentant sempre que aquestes siguin òptimes per a un millor desenvolupament de la qualitat total, objectiu prioritari de la nostra empresa.

A Far Events pensem que els petits detalls són importants per aconseguir un alt grau de satisfacció de manera individual i col·lectiva.

----

Te damos la bienvenida a la web de nuestra productora y promotora. En esta página, te daremos a conocer, con todo lujo de detalles, los productos y servicios que ponemos a tu disposición, así como también tendrás la posibilidad de contactar con nosotros para resolver las dudas que tengas, y conocernos mejor. Trabajamos duramente para ofrecerte el mejor servicio, ya que nos apoyan muchos años de experiencia en el sector.

Es nuestra voluntad ofrecer tanto a nuestros clientes externos, como a nuestros clientes internos (el personal), las máximas garantías de calidad tanto en el servicio que ofrecemos, como el estado e innovación de nuestros materiales y las condiciones laborales de nuestros trabajadores , intentando siempre que éstas sean óptimas para un mejor desarrollo de la calidad total, objetivo prioritario de nuestra empresa. En Far Events pensamos que los pequeños detalles son importantes para lograr un alto grado de satisfacción de manera individual y colectiva.

----

Welcome to our website producer and promoter. On this page, we will present you with all the details, products and services that we offer you as well as have the opportunity to contact us to answer any questions you have, and know us better. We work hard to provide you the best service as we support many years of experience in the sector.

It is our desire to provide both our external customers, as our internal customers (staff), the outstanding quality both in the service we provide to the State and innovation of our materials and working conditions for our employees trying as long as they are optimal for better development of total quality objective of our company. Far Events believe that small details are important to achieve a high level of satisfaction individually and collectively.